Standarder for adresser

I regi af det fællesoffentlige grunddataprogram er der udarbejdet en fælles grunddatamodel. Her ses de formelle standarder for vejnavne- og adressedata i Danmarks adresser.

link til grunddatamodel: grunddatamodel

 

De vigtigste elementer i vejnavne- og adressedata er:

 • Adgangspunkt
 • Husnummer (inkl. evt bogstav)
 • Etage
 • Dørbetegnelse
 • Supplerende bynavn
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • Vejpunkt
 • Vejnavnebeliggenhed
 • Vejkode
 • Kommunekode