Standarder for adresser

I regi af det fællesoffentlige grunddataprogram er der udarbejdet en fælles grunddatamodel. Her ses de formelle standarder for vejnavne- og adressedata i Danmarks adresser.

Se grunddatamodel for Danmarks Adresseregister

De vigtigste objekter i vejnavne- og adressedata er:

 • Adresse
 • Husnummer (adgangsadresse)
 • Navngivenvej

De vigtigste elementer i vejnavne- og adressedata er:

 • Adgangspunkt
 • Adresseid (adressens unikke nøgle)
 • Husnummer (inkl. evt bogstav)
 • Husnummerid (husnummerets/adgangsadressens unikke nøgle)
 • Etage
 • Dørbetegnelse
 • Supplerende bynavn
 • Navngivenvejid (navngivenvejs unikke nøgle)
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • Vejpunkt
 • Vejnavnebeliggenhed
 • Vejkode
 • Kommunekode