Vejpunkter placeret uhensigtsmæssigt

Datakvalitetsforbedrings liste af vejpunkter, hvor vejpunkternes tekniske standard angiver at disse er placeret uhensigtsmæssigt.

Bemærk: Kvalitetsforbedringslisterne opdateres pt. ikke.

Listerne er sidst opdateret ultimo marts.
Du kan godt foretage rettelser ifølge listerne, men din rettelse vil ikke blive registret i listen.

Vejpunkter placeres på den adgangsgivende navngivne vej (hvortil der kan køres i bil), dog ved indkørsler placeres vejpunktet på det øvrige vejnet og på øer uden egentligt vejnet, placeres vejpunktet på anløbsstedet.

Ved overgangen til DAR1.0 (maj 2018) blev vejpunkternes placering beregnet og tildelt en teknisk standard ud fra, hvor godt vejpunktet kunne placeres ud fra det bagvedliggende data på daværende tidspunkt. Vejpunkter som i dag har teknisk standard V3-V9 og VX,  bør gennemgås manuelt, da deres tekniske standard angiver, at disse vejpunkter er placeret uhensigtsmæssigt.

V3: Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse andre veje
V4: Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse et enkelt teknisk anlæg eller trafikhegn
V5: Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse et større antal bygninger eller jordstykker. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V6: Vejpunkt på mindre indkørselsvej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V7: Vejpunkt på vej med forkert vejkode, men på samme matrikelnummer. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V8: Vejpunkt på sti med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V9: Vejpunkt på vej eller indkørselsvej med forkert kommunekode eller vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
VX: Vejpunkt på vej. Stor usikkerhed om korrekthed

Sådan forbedrer I vejpunktets placering:

I skal starte med at vurdere, om vejpunktets placering er hensigtsmæssig.

  • Hvis placeringen er hensigtsmæssig, skal vejpunktet flyttes en lille bitte smule. Derved vil vejpunktets metadata blive genberegnet, og vejpunktet vil få den korrekte tekniske standard, V0: Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Stor sikkerhed for korrekt vejpunkt.
  • Hvis placeringen ikke er hensigtsmæssig, skal vejpunktet flyttes så det bliver placeret på en adgangsgivende navngiven vej, hvor på der kan køres, som i DAR er angivet til at være "vejmidter der er gode til vejpunkter". Vejpunktet vil ligeledes her få anført den tekniske standard V0.

Se yderligere vejledning her: Vejledning til vejpunkter placeret uhensigtsmæssigt jan 2022

For kommunernes adresse medarbejdere: Ved klik på  "DAR" ud for adressen i listen nedenfor, føres du direkte til adressen i DAR. (åbner nyt vindue)

Knappen "Vis på kort" åbner et pop-up vindue, hvor adgangspunktet er markeret med en rød pil og vejpunktet er markeret med en blå pil. GeoDanmark vejmidter er angivet med fed grå streg. Ved "vælg lag" kan lag til- eller fravælges.

Data er realtidsdata fra DAR via Dataforsyningen (DAWA).

Nedenfor vælges kommune. Hvis der i  kommunen er adresser, hvis vejpunkt skal kvalitetsforbedres, vil der fremkomme en liste over disse adresser. Der vises max 2000 adresser. I ”download data som csv”, angives alle adresser for kommunen.