Nyttige links

I nedenstående kan du få et overblik over andre services og vejledninger med information om adresser og veje.

Vejtyper og vejmyndighed

En række oplysninger om veje kan ses på Vejdirektoratets oversigtskort over veje

Adresser og veje i Dataforsyningen

Du kan se informationer om adresser, veje og anden adressedata i webservice for adresser i Dataforsyningen. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) er ansvarlig for kortet og den viste adressedata kommer fra Danmarks Adresseregister (DAR). Hvis du højreklikker på kortet, kan du få oplysninger om bl.a. veje, koordinater, adresse og vej, der er beliggende i umiddelbar nærhed.

Stavning af vejnavne med ordet alle/allé

Få overblik over om et specifikt vejnavn i en bestemt kommune staves med eller uden accent over e i ordet alle/allé. Se oversigt over allé og alle i din kommune. I eksemplet er Københavns kommunekode 101 anvendt i adressefeltet. Denne kommunekode kan erstattes med en anden kommunekode. Se oversigt over kommunekoder

Stednavneudvalgets autoriserede stednavne

Stednavneudvalget er et udvalg under Kulturministeriet som fastsætter den officielle retskrivning af danske stednavne. Udvalget har sekretariat på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Se oversigt over autoriserede stednavne

Indberetning af stednavne

Her kan du finde og få svar på de hyppigste spørgsmål omkring indberetning af stednavne. Infoside med link til "Danske stednavnes" indberetningsportal