Adgangspunkt uden for bygning

Datakvalitetsforbedring

Adgangspunkter, der er tilknyttet en bygning, skal være placeret ca. 3 meter inden for omridset af bygningen.

Nedenstående adgangspunkter lever ikke op til denne regel.

Data er udpeget på baggrund af adgangspunktets husnummers tilknytning til BBR-opgange og omridset af dennes tilhørende GeoDanmark-bygning.
Ud fra dette er der medtaget de adgangspunkter der ligger mellem 1 og 50 meter uden for den nærmeste bygning, som disse adgangspunkter er tilknyttet.
Listen medtager IKKE: Husnummer med tilknytning til BBR-opgange, hvor BBR anvendelseskoder over 510; GeoDanmark bygning, hvor bygningstypen er ”husbåd”; adgangspunkt med teknisk standard ”TA” (Adgangspunkt til anlæg – uden bygning).

Hvordan forbedres datakvaliteten, for adgangspunkter på denne liste:

  • Hvis adgangspunktet skal være tilknyttet bygningen: 
    I DAR flyttes adgangspunktet ca. 3 meter inden for bygningens omrids
  • Hvis adgangspunktet ikke skal være tilknyttet bygningen:
    I BBR ændres tilknytningen mellem husnummer (adgangsadressen) og BBR- opgange
  • Hvis adgangspunktet skal være tilknyttet bygningen men bygningen ikke findes i GeoDK eller har forkert bygnings omrids:
    I GeoDK tilføjes/ændres bygnings polygonen

Listen opdateres en gang i døgnet.

Nedenfor vælges kommune. Hvis der i denne kommune er adgangspunkter uden for bygning, vil der fremkomme en liste over disse adresser. Vælg en adresse, hvorefter markering af adgangspunkt og den nærmeste tilhørende GeoDanmark bygning ses i et pop-up vindue.