En adresse består af vejnavn, husnummer og postnummer.

Ligger adressen i en bygning med flere funktioner (fx flere boliger eller lejemål), kan den være suppleret af en etagebetegnelse og en dørbetegnelse.

I nogle tilfælde er adressen, ud over postnummeret, forsynet med et ”supplerende bynavn” som ofte er navnet på den by eller landsby, som adressen ligger i inden for postnummeret.

Hver uge kommer der nye vejnavne og adresser til.
I takt med at nye byområder udstykkes, og nye veje anlægges, opstår nye vejnavne, og der fastsættes nye adresser for de nye ejendomme og bygninger.

Det sker også jævnligt, at nuværende vejnavne og adresser ændres - fx således, at ”Lærkevej” bliver til ”Duevej”, og at husnummer ”14” bliver til ”14A”.

I alle tilfælde er det kommunen, som træffer afgørelsen, og som sørger for, at de nye eller ændrede oplysninger registreres, således at de parter, som har brug for det, kan opdatere deres systemer.

Da præcise oplysninger om vejnavne og adresser har stor betydning mange steder, har regeringen og kommunerne aftalt, at data altid er til rådighed uden betaling.

Når personer eller virksomheder flytter ind i et nyt byområde går der ofte alt for lang tid før de nye adresser findes i de digitale kort-, GPS og vejvisere som vi benytter os af.

For familierne er en sådan forsinkelse oftest bare besværlig; for den nye virksomhed kan det imidlertid være katastrofalt når kunder og leverandører ikke kan finde frem til den nye adresse.

Derfor er det vigtigt at holde sin GPS eller smartphone opdateret og at anvende de nyeste og mest opdaterede adressedata.