En adresse består af vejnavn, husnummer og postnummer

En adresse kan desuden være suppleret af en etagebetegnelse og en dørbetegnelse, hvis adressen ligger i en bygning med flere funktioner (fx flere boliger eller lejemål). I nogle tilfælde er adressen forsynet med et ”supplerende bynavn” ud over postnummeret. Det supplerende bynavn er ofte navnet på den by eller landsby, som adressen ligger i inden for postnummeret.

Hver uge kommer der nye vejnavne og adresser

I takt med at nye byområder udstykkes, og nye veje anlægges, opstår nye vejnavne, og der fastsættes nye adresser for de nye ejendomme og bygninger.

Det sker også jævnligt, at nuværende vejnavne og adresser ændres – fx således, at ”Lærkevej” bliver til ”Duevej”, og husnummer ”14” bliver til ”14A”.

I alle tilfælde er det kommunen, som træffer afgørelsen, og som sørger for, at de nye eller ændrede oplysninger registreres, således at de parter, som har brug for det, kan opdatere deres systemer.

Da præcise oplysninger om vejnavne og adresser har stor betydning i mange sammenhænge, har regeringen og kommunerne aftalt, at data altid er til rådighed uden betaling.