Brug data

Danmarks adresser registreres i Danmarks Adresseregister (DAR). Det er kommunerne, der fastsætter vejnavne og adresser. Derfor er det også kommunerne, som registrerer de tilhørende data.

Vil du have adgang til data om Danmarks ca. 110.000 vejnavne og ca. 3,8 mio. adresser, kan du se de forskellige muligheder og frit tilgå data på Dataforsyningen

I løbet af 2023 afklares fremtidig placering af dataforsyningen (DAWA). Der er som udgangspunkt ikke tale om udfasning af funktionaliteter, men indpasning i eksisterende distributionskanaler. Der vil blive meldt en detaljeret plan ud for eventuel transition af funktionaliteter. Vi er opmærksomme på, at dataforsyningen (DAWA) anvendes bredt af mange og forskellige aktører, og at anvenderne har behov for tid til at omlægge systemer. Vi arbejder derfor som udgangspunkt med en paralleldrift på 12 måneder.

Læs mere om Danmarks adresser og vejnavne på Dataforsyningen