Brug data

Danmarks adresser registreres i Danmarks Adresseregister (DAR). Det er kommunerne, der fastsætter vejnavne og adresser. Derfor er det også kommunerne, som registrerer de tilhørende data.

 

Vil man have adgang til data om Danmarks ca. 110.000 vejnavne og ca. 3,8 mio. adresser, kan der her på Dataforsyningen.dk ses hvilke muligheder der findes og herfra kan man frit  tilgå data. 

I løbet af 2023 afklares fremtidig placering af dataforsyningen (DAWA) funktionaliteter. Som udgangspunkt er der ikke tale om udfasning af funktionaliteter, men indpasning i eksisterende distributionskanaler. Der vil blive meldt en detaljeret plan ud for eventuel transition af funktionaliteter herefter.

Vi er klar over, at dataforsyningen (DAWA) anvendes bredt af mange og forskellige aktører, og at anvenderne har behov for tid til at omlægge systemer. Vi arbejder derfor som udgangspunkt med en paralleldrift på 12 måneder.

Læs mere på Danmarks adresser og vejnavne på dataforsyningen.dk