Aktualitet af Adressedata

Diagrammet viser for hvert valgt datasæt, hvor mange objekter der er opdateret (herunder oprettet og nedlagt) fordelt på måneder. Indeværende måned vises ikke.

Ændringer i Adresse kan ske ved ændringer i følgende dataelementer: Adressebetegnelse, etagebetegnelse, dørbetegnelse og status

Ændringer i Husnummer kan ske ved ændringer i følgende dataelementer: adgangsadressebetegnelse, husnummertekst, husnummerretning, status, adgangspunkt, vejpunkt, tilknytning til supplerende bynavn, tilknytning til postnummer, tilknytning til navngivenvej, tilknytning til kommune, tilknytning til sogn, tilknytning til afstemningsområde, tilknytning til menighedsrådsafstemningsområde, tilknytning til BBR-bygning, tilknytning til BBR-tekniskanlæg, tilknytning til GeoDanmark-bygning, tilknytning til MAT-jordstykke, tilknytning til MAT-foreløbigtjordstykke.

Ændringer i Adgangspunkt og vejpunkt kan ske ved ændringer i følgende dataelementer:  position, status, kilde til geometri, nøjagtighedsklasse, teknisk standard.

Opdateringer kan være udført manuelt af adressemyndigheden eller automatisk fra hhv. DAGI, BBR, MAT eller GeoDanmark.

Data på denne visning, opdateres en gang i døgnet og er DAR data fra Dataforsyningen (DAWA).

Der kan vælges at se for hele landet eller for en enkelt kommune for hvert valgt datasæt.