Aktualitet af Adressedata

Diagrammet viser for hvert valgt datasæt, hvor mange objekter der er opdateret (herunder oprettet og nedlagt) fordelt på måneder. Indeværende måned vises ikke.

Ændringer i Adresse kan ske ved ændringer i følgende dataelementer: Adressebetegnelse, etagebetegnelse, dørbetegnelse og status

Ændringer i Husnummer kan ske ved ændringer i følgende dataelementer: adgangsadressebetegnelse, husnummertekst, husnummerretning, status, adgangspunkt, vejpunkt, tilknytning til supplerende bynavn, tilknytning til postnummer, tilknytning til navngivenvej, tilknytning til kommune, tilknytning til sogn, tilknytning til afstemningsområde, tilknytning til menighedsrådsafstemningsområde, tilknytning til BBR-bygning, tilknytning til BBR-tekniskanlæg, tilknytning til GeoDanmark-bygning, tilknytning til MAT-jordstykke, tilknytning til MAT-foreløbigtjordstykke.

Ændringer i Adgangspunkt og vejpunkt kan ske ved ændringer i følgende dataelementer:  position, status, kilde til geometri, nøjagtighedsklasse, teknisk standard.

Opdateringer kan være udført manuelt af adressemyndigheden eller automatisk fra hhv. DAGI, BBR, MAT eller GeoDanmark.

Data på denne visning, opdateres en gang i døgnet og er DAR data fra Dataforsyningen (DAWA).

Der kan vælges at se for hele landet eller for en enkelt kommune for hvert valgt datasæt.

Total angiver det aktuelle antal af hhv. adresser med status foreløbig eller gældende, husnummer med status foreløbig eller gældende, adgangspunkter med status ”i brug” og vejpunkter med status ”i brug”.

Procent ændret, angiver de samlede ændringer (oprettelser, ændringer og nedlæggelser) over perioden i forhold til total.