Vejledning i adressereglerne

Denne vejledning beskriver og forklarer reglerne i adresseloven og adressebekendtgørelsen samt enkelte funktionaliteter i DAR, der knytter sig hertil.

Formålet med vejledningen er at lette kommunernes arbejde som adressemyndighed, herunder fortolkningen og anvendelsen af adressereglerne.
Vejledningen er ikke et retsgyldigt dokument. Det er ordlyden i lov og bekendtgørelse, der er gældende ret. Vejledningen udgives digitalt og opdateres løbende. Information om opdateringstidspunkt kan ses øverst på den enkelte side.

Hent Vejledning i adressereglerne