Foreløbige adresser

Bemærk: Kvalitetsforbedringslisterne opdateres pt. ikke.

Listerne er sidst opdateret ultimo marts.
Du kan godt foretage rettelser ifølge listerne, men din rettelse vil ikke blive registret i listen.

Adresser skal fastsættes så tidligt som muligt i takt med, at adressemyndigheden har de nødvendige oplysninger til at kunne vurdere, hvor adgangsvej, adgangs- og vejpunkter skal placeres (bek. § 15, stk. 1).

Adressefastsættelsen bør derfor integreres tidligt i planlægnings-, udstyknings- og byggesagsprocessen, så de involverede parter ikke bremses unødigt.

Bekendtgørelsens § 15 er udarbejdet af hensyn til beredskabet, fordi ulykker kan indtræffe på byggepladsen, og for at sikre, at andre kan finde vej allerede i byggeprocessen. Ligeledes har en virksomhed, som flytter ind i et nyt lejemål, behov for, at adressen findes ”fra dag ét”, og at den er korrekt registreret og gældende, så kunder og leverandører kan finde frem vha. internetvejvisere, GPS-baserede navigationssystemer mv.

Det er ikke en forudsætning for at gøre adressen gældende, at bygningen, som adresserne er fastsat til, er bygget, eller at byggeriet er påbegyndt.

Listen viser adresser der har status foreløbig og som senest er opdateret for mere end 120 dage siden.

Data er realtids DAR data.

Nedenfor vælges kommune. Hvis der i denne kommune er adresser med status foreløbig, vil der fremkomme en liste over disse adresser.