Internationalt samarbejde

Danmark deltager i flere internationale fora som har vejnavne og adresser som emneområde – både på nordisk, på europæisk og på internationalt plan.

Nordisk Adresseforum

"Nordisk Adresseforum" er et uformelt samarbejde mellem de myndigheder i Norden, som har ansvar for at fastsætte og vedligeholde adresser og adressedata.

Formålet med forummet er at udveksle erfaringer og god praksis, som kan bidrage til udvikling, vedligeholdelse og nyttiggørelse af adresser og adressedata i Norden, til gavn for borgere, erhvervsliv og offentlig forvaltning.

Deltagerne i forummet er: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige.

EU – INSPIRE

De danske adressedata er omfattet af EU’s INSPIRE direktiv. Direktivet betyder, at Danmark skal stille sine adressedata til rådighed på et format, som er fælles for hele EU.

Danmark har deltaget aktivt i at udforme de fælles regler og vejledninger - først og fremmest i den særlige arbejdsgruppe, som blev dannet til formålet. I arbejdsgruppen var der repræsentanter fra Belgien, Danmark, England, Holland, Spanien, Sverige og Tjekkiet.

Internationalt – ISO Addressing

Danmark deltager endvidere i samarbejdet om at udforme fælles standarder, vejledninger og bedste praksis i den internationale standardiseringsorganisation, ISO’s projekt for adresser. Projektet har betegnelsen 19160 og har deltagelse fra adresseeksperter fra hele verden.