Regler og vejledning

I det daglige er gode adresser praktiske – i en ulykkessituation kan en præcis og synlig adresse være helt afgørende for om hjælpen når frem hurtigt nok!

I Danmark er ansvaret for alle vejnavne og adresser derfor placeret ét sted – nemlig hos kommunerne, som kender de lokale forhold og er tættest på borgerne.

Kommunen er også den eneste instans, som har pligt til at registrere hvert vejnavn og hver adresse korrekt, så alle, der bruger adresser, har adgang til korrekte og opdaterede data om dem.

Reglerne

De overordnede regler for vejnavne og adresser findes i adresseloven. De mere præcise regler findes i bekendtgørelse om vejnavne og adresser, populært kaldet "adressebekendtgørelsen".

Der er bl.a. udarbejdet en illustreret vejledning med eksempler, som forklarer reglerne og viser, hvordan de anvendes.

I adresselovens formålsbestemmelse § 1 står der bl.a. følgende: 

  • Adresseloven har til formål at sikre et landsdækkende system af vejnavne og adresser, som gør det muligt at orientere sig og finde vej.
  • Alle vejnavne og adresser registreres på en ensartet måde i Danmarks Adresseregister, således at dette er autoritativ kilde til oplysninger om vejnavne og adresser.
  • Oplysningerne fra Danmarks Adresseregister stilles vederlagsfrit til rådighed digitalt, således at alle har nem og lige adgang til de samme oplysninger.

Hvor kommunerne har ansvaret for vejnavne og adresser, er det Trafikstyrelsen, der efter reglerne i Lov om postbefordring (Postloven) fastsætter de enkelte postnumre og deres afgrænsning.