Datakvalitetsforbedring af adgangspunkter med teknisk standard ”UF”

Fra ultimo april 2021 er der introduceret en ny teknisk standard ”TA” som kan anvendes for adresser der er fastsat ud fra §§ 35 og 36 i adresse bekendtgørelsen. ”TA” anvendes, hvor der er fastsat en adresse, og denne adresse ikke skal være tilknyttet en bygning og hvor adressens adgangspunkt anses for at være hverken uspecificeret eller foreløbigt.

Ved valg af element ” UF tilknyttet GeoDK bygning ”, viser listen adgangspunkter med teknisk standard ”UF”, hvor husnummeret er tilknyttet en GeoDanmark bygning. Den tekniske standard bør her være enten ”TD”, ”TK” eller ”TN”.

Ved valg af element ” UF tilknyttet teknisk anlæg ”, viser listen adgangspunkter med teknisk standard ”UF”, hvor husnummeret er tilknyttet et BBR teknisk anlæg og husnummeret er ikke tilknyttet en GeoDanmark bygning. Den tekniske standard bør her være ”TA”.

Ved valg af element ” UF uden tilknytning ”, viser listen adgangspunkter med teknisk standard ”UF”, hvor husnummeret ikke er tilknyttet BBR teknisk anlæg og husnummeret er ikke tilknyttet GeoDanmark bygning. Der tages stilling til om den tekniske standard kan forbedres til ”TA” eller om den tekniske standard kan forblive som ”UF”

Se yderligere vejledning her: Vejledning Tekniske standarder for adgangspunkter 07052021.pdf

For kommunernes adresse medarbejdere: Ved klik på adressen føres du direkte til adressen i DAR. (åbner nyt vindue)

Data er realtidsdata fra DAR via Dataforsyningen (DAWA).

Nedenfor vælges kommune og element. Hvis der i denne kommune er adresser inden for det valgte element vil der fremkomme en liste over disse adresser. Som en ekstra hjælp til  listen "UF tilknyttet GeoDK bygning" ses BBR anvendelseskoden for husnummerets tilknyttede BBR bygning, hvor denne BBR bygnings tilknytning haves. Der vises max 2000 adresser. I ”download data som csv”, angives alle adresser for kommunen for det valgte element.