Teknisk standard vejpunkter

Teknisk standard for vejpunkter angiver, hvor godt vejpunktet er placeret i forhold til dets tilhørende adgangspunkt.

Vejpunkter placeret af adressemyndigheden får tildelt værdien V0 eller VN. Vejpunkter, beregnet ud fra GeoDanmark vejmidte ændringer får værdien V0.

Vejpunkter blev beregnet og dannet ved overgangen til DAR1.0 (maj 2018), med værdierne V0-V9 og VX.

Data er realtidsdata.

Teknisk standard for vejpunkter kan antage følgende værdier:

VU : Vejpunkt er uspecificeret eller ukendt
VN : Vejpunkt i vejtilslutningspunkt
V0 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Stor sikkerhed for korrekt vejpunkt
V1 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Adgang til adgangspunkt via indkørselsvej eller sti
V2 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse stier
V3 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse andre veje
V4 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse et enkelt teknisk anlæg eller trafikhegn
V5 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse et større antal bygninger eller jordstykker. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V6 : Vejpunkt på mindre indkørselsvej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V7 : Vejpunkt på vej med forkert vejkode, men på samme matrikelnummer. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V8 : Vejpunkt på sti med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V9 : Vejpunkt på vej eller indkørselsvej med forkert kommunekode eller vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
VX : Vejpunkt på vej. Stor usikkerhed om korrekthed