Nøjagtighedsklasse for adgangspunkter og vejpunkter

Diagrammet viser nøjagtighedsklassen for hhv.  adgangspunkter eller vejpunkter. ”A” betyder manuelt placeret. ”B” betyder, at punktet er placeret efter en beregning. 

Et adgangspunkt, der er beregnet placeret ("B"), vil typisk være beregnet placeret midt i det pågældende matrikelnummer. Antallet af beregnede adgangspunkter bør være lille.

For vejpunkter angiver ”B” at vejpunktet er beregnet ud fra bl.a. opdateringer fra GeoDanmark data. Ved introduktionen af vejpunkter i maj 2018, blev alle vejpunkters placering beregnet. 

Diagrammet er baseret på realtids DAR data.