Nøjagtighedsklasse navngivenvej

Diagrammet viser nøjagtighedsklasse for navngivenvej. A betyder "Manuelt sat, følger IKKE GeoDanmark" . B betyder "Maskinelt sat, ud fra GeoDanmark" . C betyder "Manuelt sat, kommer til at følge GeoDanmark"

A angiver at den navngivnevejs geografisk udstrækning, fastsættes og vedligeholdes af adresemyndigheden i kommunen.

A benyttes typisk ved navngivenveje der:

  • har en geografiske beliggenhed, som er udtrykt ved et vejnavneområde.
  • har et vejnavn der skal have et større virkeområde, end den pt fysiske beliggenhed. Typisk ved ny udstykninger der udføres i etaper.

B angiver at den navngivnvevej er opdateret maskinelt ud fra GeoDanmark vejmidter.

C angiver at adressemyndigheden har fastsat den navngivnevejs geografiske udstrækning og valgt at den nanvgivnevej herefter skal opdateres ud fra GeoDanmark vejmidter.

Data er realtids data.