Husnummerskilte

Synlige adresser er Danmarks bedste vejviser. Er ulykken ude, regner vi med, at ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt frem – uden omvej.

Desværre sker det hver dag, at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at finde frem til den rigtige adresse. Det kan skyldes, at husnummerskiltet mangler, er svært at se, eller at nummeret afviger fra, hvad kommunen har fastsat og registreret. Et godt husnummerskilt er vigtigt. Hvis dit husnummerskilt er tydeligt, er det let at finde vej til den adresse, man søger.

Regler for husnummerskiltning

Reglerne om husnummerskiltning findes i adresselovens § 9, hvorefter:

 • Grundejer og i visse tilfælde bygningsejer er ansvarlig for husnummerskiltning

 • Husnummerskiltet skal være synligt fra den adgangsgivende vej og må ikke kunne forveksles med andre betegnelser

 • Husnummerskilte skal placeres ved hver indgangsdør, hvis der er mere end et husnummer

 • Grundejer skal opsætte henvisningsskilt, hvis husnummerskiltet ikke er synligt fra den vej, der fører hen til adressen

 • Kommunen kan påbyde en grundejer og i visse tilfælde en bygningsejer, at udføre skiltningen på en bestemt måde

 • Ifølge adresselovens § 10, stk. 1, kan kommunen fastsætte bestemmelser om, hvordan husnummerskilte og henvisningsskilte skal udføres, anbringes og belyses 

Hent pjece om synlige husnumre her 

Tommelfingerregler for skiltning med husnumre

 • Husnummerskiltet skal være synligt fra vejen

 • Skiltet skal kunne ses af én, som sidder i en bil, og som ikke har tid til at stige ud for at spørge om vej

 • Skiltet må ikke være skjult af buske og træer om sommeren – eller forsvinde i en snedrive om vinteren

 • Skiltet bør ikke sidde på den oplukkelige del af en havelåge – når lågen står åben, vil skiltet være svært at se

 • Tal og bogstav skal være tilstrækkeligt store – gerne mindst 85 mm høje – med god kontrast i farverne, så skiltet også ses i tusmørke og dårligt vejr

 • Skiltet skal også kunne ses i mørke. Er der ikke gadelys eller anden belysning, bør det være reflekterende eller forsynet med en lille refleks, som kan fange lyset fra en bil eller projektør