Gengivelse af adresse

Det er vigtigt, at adressen gengives på en bestemt måde, så den udstilles og læses korrekt.

For at sikre at adressen er entydig og genkendelig, anbefaler Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, at adressen gengives, som beskrevet nedenfor. De elementer, der indgår i adressen, står i adressebekendtgørelsens § 12. Tilladte tegn, forkortelser og betegnelser mv. i adressen fremgår af bekendtgørelsens §§ 5, 11, 16, 20 og 22.

A.1 Sådan gengives adressen på én linje 

 • Vejnavn
 • Et mellemrum skrives efter vejnavnet
 • Husnummer inklusiv evt. bogstav. Der er aldrig foranstillet nul foran husnummeret. Der skrives ikke mellemrum mellem tal og evt. bogstav, som indgår i husnummeret
 • Et komma (,) og et mellemrum skrives efter husnummeret
 • Etagebetegnelse skrives, hvis denne indgår i adressen. Små bogstaver anvendes (kl, st). Etagenumrene (1, 2, 3 osv.) har aldrig foranstillet nul
 • Et punktum (.) skrives altid efter en evt. etagebetegnelse, men der skrives ikke ”sal”, ”plan” eller ”niveau”
 • Et mellemrum skrives efter etagebetegnelsen, såfremt der indgår en dørbetegnelse i adressen
 • Dørbetegnelse (dvs. sidebetegnelse eller dørnummer) skrives, hvis dette indgår i adressen. Små bogstaver anvendes for sidebetegnelserne th, tv og mf. For dørnumre kan anvendes små bogstaver a-z, cifrene 0-9 og bindestreg
 • Et komma (,) og et mellemrum skrives efter dørbetegnelsen, såfremt der indgår en etage- og/eller dørbetegnelse i adressen
 • Supplerende bynavn hvis dette indgår i adressen
 • Et komma (,) og et mellemrum skrives efter supplerende bynavn, såfremt der indgår et supplerende bynavn i adressen
 • Postnummer
 • Et mellemrum skrives mellem postnummer og postnummerområde(postdistrikt).
 • Postnummerområde (postdistrikt)

A.2 Sådan gengives adressen på flere linjer

På første linje:

 • Vejnavn
 • Et mellemrum skrives efter vejnavnet
 • Husnummer inklusiv evt. bogstav. Der er aldrig foranstillet nul foran husnummeret. Der skrives ikke mellemrum mellem tal og evt. bogstav, som indgår i husnummeret
 • Et komma (,) og et mellemrum skrives efter husnummeret
 • Etagebetegnelse skrives, hvis denne indgår i adressen. Små bogstaver anvendes (kl, st). Etagenumrene (1, 2, 3 osv.) har aldrig foranstillet nul
 • Et punktum (.) skrives altid efter en evt. etagebetegnelse, men der skrives ikke ”sal”, ”plan” eller ”niveau”
 • Et mellemrum skrives efter etagebetegnelsen, såfremt der indgår en dørbetegnelse i adressen
 • Dørbetegnelse (dvs. side- eller dørnummer) skrives, hvis dette indgår i adressen. Små bogstaver anvendes for sidebetegnelserne th, tv og mf. Til dørnumre kan anvendes små bogstaver a-z, cifrene 0-9 og bindestreg

På anden linje:

 • Supplerende bynavn hvis dette indgår i adressen

 På tredje linje, hvis der indgår et supplerende bynavn i adressen – ellers på anden linje:

 • Postnummer
 • Et mellemrum skrives mellem postnummer og postnummerområde (postdistrikt).
 • Postnummerområde (postdistrikt)

A.3 Sådan gengives adressen på en forsendelse

For anvendelse af adressen på forsendelser henvises til PostNord Danmark som postbefordrende virksomhed.

A.4 Eksempler på en adresse gengivet på én linje og på flere linjer

De viste adresser i nedenstående er delvist opdigtede.


H.C. Andersens Boulevard 34, 1. th, 1553 København V

H.C. Andersens Boulevard 34, 1. th
1553 København V

Almindelig sammensat adresse med vejnavn, husnummer, etage og dørbetegnelse.
Bemærk korrekt brug af forkortelsespunktum, mellemrum og store bogstaver i vejnavnet samt tegnsætningen i adressen.


Tophøjvej 2B, Brøndum, 9500 Hobro

Tophøjvej 2B
Brøndum
9500 Hobro

”Brøndum” er fastsat som supplerende bynavn for Tophøjvej i Hobro postdistrikt.


Gl. Landevej 34A, Roskilde By, 4000 Roskilde

Gl. Landevej 34A
Roskilde By
4000 Roskilde

”Roskilde By” er fastsat som supplerende bynavn for at præcisere, at vejen er beliggende i selve Roskilde inden for det store område, som dækkes af postnummer 4000 Roskilde. Da postnummerområdet (postdistriktet) i dette tilfælde hedder det samme som byen, må det supplerende bynavn indeholde den yderligere præcisering ”By”.


Vigerslev Allé 158P, Hf. Danshøj, 2500 Valby

Vigerslev Allé 158P
Hf. Danshøj
2500 Valby

Husene i haveforeningen har fået fastsat adresser til den tilgrænsende vej ”Vigerslev Allé”. Der anvendes et bogstav i husnummeret, fordi der ikke var et tilstrækkeligt antal ledige ” rene” husnumre til Vigerslev Allé. Haveforeningens navn ”Hf. Danshøj” er fastsat som supplerende bynavn.


Øresundsvej 128, 1. 8, 2300 København S

Øresundsvej 128, 1. 8
2300 København S

Bygning med altangang. Trappen op til altangangen er tildelt husnummer 128. Lejligheden er beliggende på 1.sal og har dørnummer ”8”.


Nygårdsvænget 34, st. a19, 2800 Kongens Lyngby

Nygårdsvænget 34, st. a19
2800 Kongens Lyngby

Dørbetegnelsen ”a19” er i denne tænkte bebyggelse udformet som systematisk dørbetegnelse, hvor a angiver beliggenheden af den ”gruppe” el.lign., som kollegieværelset ligger i. Bemærk, at der anvendes små bogstaver i dørbetegnelsen, og at foranstillede nuller ikke må benyttes i dørbetegnelsen.