Sådan gengives adressen

Det er vigtigt, at adressen gengives på en bestemt måde, så den udstilles og læses korrekt.
For at sikre at adressen er entydig og genkendelig, anbefaler Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, at adressen gengives, som beskrevet nedenfor.
De elementer, der indgår i adressen, står i adressebekendtgørelsens § 12. Tilladte tegn, forkortelser og betegnelser mv. i adressen fremgår af bekendtgørelsens §§ 5, 11, 16, 20 og 22.

A.1 Sådan gengives adressen på én linje 

 • Vejnavn
 • Et mellemrum skrives efter vejnavnet
 • Husnummer inklusiv evt. bogstav. Der er aldrig foranstillet nul foran husnummeret. Der skrives ikke mellemrum mellem tal og evt. bogstav, som indgår i husnummeret
 • Et komma (,) og et mellemrum skrives efter husnummeret
 • Etagebetegnelse skrives, hvis denne indgår i adressen. Små bogstaver anvendes (kl, st). Etagenumrene (1, 2, 3 osv.) har aldrig foranstillet nul
 • Et punktum (.) skrives altid efter en evt. etagebetegnelse, men der skrives ikke ”sal”, ”plan” eller ”niveau”
 • Et mellemrum skrives efter etagebetegnelsen, såfremt der indgår en dørbetegnelse i adressen
 • Dørbetegnelse (dvs. sidebetegnelse eller dørnummer) skrives, hvis dette indgår i adressen. Små bogstaver anvendes for sidebetegnelserne th, tv og mf. For dørnumre kan anvendes små bogstaver a-z, cifrene 0-9 og bindestreg
 • Et komma (,) og et mellemrum skrives efter dørbetegnelsen, såfremt der indgår en etage- og/eller dørbetegnelse i adressen
 • Supplerende bynavn hvis dette indgår i adressen
 • Et komma (,) og et mellemrum skrives efter supplerende bynavn, såfremt der indgår et supplerende bynavn i adressen
 • Postnummer
 • Et mellemrum skrives mellem postnummer og postnummerområde(postdistrikt).
 • Postnummerområde (postdistrikt)

 

A.2 Sådan gengives adressen på flere linjer 

På første linje:

 • Vejnavn
 • Et mellemrum skrives efter vejnavnet
 • Husnummer inklusiv evt. bogstav. Der er aldrig foranstillet nul foran husnummeret. Der skrives ikke mellemrum mellem tal og evt. bogstav, som indgår i husnummeret
 • Et komma (,) og et mellemrum skrives efter husnummeret
 • Etagebetegnelse skrives, hvis denne indgår i adressen. Små bogstaver anvendes (kl, st). Etagenumrene (1, 2, 3 osv.) har aldrig foranstillet nul
 • Et punktum (.) skrives altid efter en evt. etagebetegnelse, men der skrives ikke ”sal”, ”plan” eller ”niveau”
 • Et mellemrum skrives efter etagebetegnelsen, såfremt der indgår en dørbetegnelse i adressen
 • Dørbetegnelse (dvs. side- eller dørnummer) skrives, hvis dette indgår i adressen. Små bogstaver anvendes for sidebetegnelserne th, tv og mf. Til dørnumre kan anvendes små bogstaver a-z, cifrene 0-9 og bindestreg

 På anden linje:

 • Supplerende bynavn hvis dette indgår i adressen

 På tredje linje, hvis der indgår et supplerende bynavn i adressen – ellers på anden linje:

 • Postnummer
 • Et mellemrum skrives mellem postnummer og postnummerområde (postdistrikt).
 • Postnummerområde (postdistrikt)

 

A.3 Sådan gengives adressen på en forsendelse

For anvendelse af adressen på forsendelser henvises til PostNord Danmark som postbefordrende virksomhed.

 

A.4 Eksempler på en adresse gengivet på én linje og på flere linjer

(Deviste adresser er delvist opdigtede).

 

 

%MCEPASTEBIN%