Datakvalitetsforbedring af adgangspunkter teknisk standard ”TD”, ”TK” og ”TN”

Bemærk: Kvalitetsforbedringslisterne opdateres pt. ikke.

Listerne er sidst opdateret ultimo marts.
Du kan godt foretage rettelser ifølge listerne, men din rettelse vil ikke blive registret i listen.

Fra ultimo april 2021 er der introduceret en ny teknisk standard ”TA” som kan anvendes for adresser der er fastsat ud fra §§ 35 og 36 i Adressebekendtgørelsen. ”TA” anvendes, hvor der er fastsat en adresse, og denne adresse ikke skal være placeret i en bygning og hvor adressens adgangspunkt anses for at være hverken uspecificeret eller foreløbigt. Eksempler kan være adresser fastsat til idrætsanlæg, ramper til parkeringsanlæg, husbåde, legepladser og lignende.

Adgangspunkter kan have følgende tekniske standarder:

UF : Adgangspunkt uspecificeret eller foreløbigt placeret

TN : Adgangspunkt inden for bygningsomrids

TK : Adgangspunkt ved bygningsfacade mod vej

TD : Adgangspunkt ved indgangsdør til bygning

TA : Adgangspunkt til anlæg – uden bygning

 

Listen viser adgangspunkter med teknisk standard ”TD”, ”TK” og ”TN”, hvor husnummeret ikke er tilknyttet en BBR-bygning og ikke er tilknyttet en GeoDanmark bygning. Der bør tages stilling til om adgangspunktets tekniske standard skal ændres til ”TA” eller ”UF”.

Se yderligere vejledning her: Vejledning Tekniske standarder for adgangspunkter 07052021.pdf

For kommunernes adresse medarbejdere: Ved klik på adressen føres du direkte til adressen i DAR. (åbner nyt vindue)

Data er realtidsdata fra DAR via Dataforsyningen (DAWA).

Nedenfor vælges kommune. Hvis der i denne kommune er adgangspunkter med teknisk standard ”TD”, ”TK” og ”TN”, hvor husnummeret er ikke er tilknyttet en GeoDanmark bygning, vil der fremkomme en liste over disse adresser. Der vises max 2000 adresser. I ”download data som csv”, angives alle adresser for kommunen for det valgte element.