Vejpunkter uden for vejmidte

Vejpunkter skal være placeret på en navngiven vej, hvorpå der kan køres på med en bil.

Bemærk: Kvalitetsforbedringslisterne opdateres pt. ikke.

Listerne er sidst opdateret ultimo marts.
Du kan godt foretage rettelser ifølge listerne, men din rettelse vil ikke blive registret i listen.

Den del af en navngiven vej, hvorpå der kan køres på benævnes som ”vejmidter der er gode til vejpunkter”.

Dette lag er dannet ud fra GeoDK vejmidter med status=anlagt og vejkategorierne= hovedrute, gennemfartsrute, fordelingsrute, stor vej, mellem vej, lille vej, hoved sti, adgangsvej*, anden vej* og mindre sti* (*: anvendes kun hvis der ikke findes andre ”højere” vejkategorier for denne kommunekode-vejkode).

Listen viser vejpunkter der ligger mere end 5 m fra nærmeste ”vejmidter der er gode til vejpunkter” og som har nøjagtighedsklasse=A (manuel placeret) og som har teknisk standard= V0 (Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Stor sikkerhed for korrekt vejpunkt). På listen er alene vejpunkter, hvor det tilknyttede husnummer er placeret i GeoDanmark-bygning, vejpunkter ved ny udstykninger er således ikke med på listen

Sådan forbedres vejpunktets placering:

  1. Ligger vejpunktet forkert og er laget ”vejmidter gode til vejpunkter” korrekt i forhold til den fysiske verden, så flyttes vejpunkter til den korrekte placering. I adressevejledningen kapitel 11, ses bl.a. eksempler på typer af vejpunktsplacering.
  2. Ligger vejpunktet korrekt i forhold til den fysiske verden men laget er ”vejmidter gode til vejpunkter” ikke korrekt, så ændres enten status eller vejkategori i GeoDK under hensyntagen til GeoDK specifikationen.
  3. Ligger vejpunktet langt fra den navngiven vej der indgår i adressebetegnelsen, bør det overvejes om adressen er fastsat korrekt.

 Se vejledning her: Vejledning til vejpunkter uden for vejmidte jan 2022.pdf

Data opdateres en gang i døgnet og er på baggrund af DAR data og GeoDK data fra datafordeleren.

Nedenfor vælges kommune. Hvis der i denne kommune er adresser med vejpunkter placeret udenfor vejmidte, vil der fremkomme en liste over disse adresser. Der vises max 2000 adresser. I ”download data som csv”, angives alle adresser, med vejpunkter uden for vejmidte, for kommunen .

Ved hver række i listen kan der enten vælges knap ”Vis på kort” hvor der ses pop up med angivelse af vejpunktet (blå pil) og adgangspunktet (rød pil) samt nærmeste  ”vejmidter der er god til vejpunkter” (grøn streg) eller der kan vælges knap ”Link til DAR”, der linker direkte til DAR. Afstanden der angives er afstanden fra vejpunkt til nærmeste ”vejmidter der er god til vejpunkter”.