Livscyklus/status

1 : Intern forberedelse
2 : Foreløbig
3 : Gældende
4 : Nedlagt
5 : Henlagt
6 : Slettet
7 : Ikke i brug
8 : I brug
9 : Udgået
10 : Udløbet
11 : Ophævet

Det er ikke alle statusser som anvendes af alle objekter.

De 3 objekttyper adresse, husnummer og navngivenvej kan have følgende statusser:

1: ”Intern forberedelse”. Anvendes til at udarbejde en arbejdsskitse til internt brug i kommunen, som ikke skal udstilles.
2: ”Foreløbig”. Anvendes for objekter, inden de bliver gjort gældende. Udstilles til anvendere og kan anvendes af fx BBR til at danne relationen mellem bygning og husnummer.
3: ”Gældende”. Objektet er gældende.
4: ”Nedlagt”. Objekter som tidligere har haft status gældende, får denne status når de nedlægges.
5: ”Henlagt”. Anvendes kun til objekter hvis foregående status har været ”foreløbig”.
6: ”Slettet”. Anvendes kun til objekter hvis foregående status har været ”intern forberedelse”.

Objekt adressepunkter (adgang- og vejpunkt) kan have status:

6: ”Slettet”. Anvendes hvis den foregående status har været ”Ikke i brug”
7: ”Ikke i brug”. Anvendes når der ikke er tilknyttet adresser til adgangspunktet, og udstilles kun til særlige anvendelser
8: ”I brug”. Objektet er i brug.
9: ”Udgået”. Anvendes hvis den foregående status har været ”I brug”, og hvor Husnummer har status ”henlagt” eller ”nedlagt”.

Statusværdier for adressepunkter (adgang- og vejpunkt) udstilles dog ikke i services, men kun i fildownload.

Relationsobjekterne, navngivenvejkommunedel, postnummer og supplerendeBynavn kan have følgende statusser:

3: ”Gældende”. Objektet er gældende.
4: ”Nedlagt”. Objekter som tidligere har haft status gældende, får denne status når de nedlægges.

Status 1 ”intern forberedelse” vil aldrig blive udstillet. For Adresse, Husnummer og Navngivenvej udstilles: status 2, 3, 4 og 5 og de tilknyttede adressepunkter med status 8 ”i brug”.

Status 10 "Udløbet" og status 11 "Ophævet" anvendes ved reserverede vejnavne, som ikke udstilles direkte fra DAR.

Historiske objekter udstilles således via udstillingsservices, dog ikke for underliggende objekter.