Kilde til geometri for navngivenvej

Kilde til geometri for navngivenvej, angiver hvem, der er kilden til geometrien for vejnavnets beliggenhed.

For vejnavnets beliggenhed kan kilde antage værdierne "Adressemyn" eller "Ekstern".

"Adressemyn" betyder, at det er adressemyndigheden, der har angivet geometrien for vejnavnets beliggenhed.

"Ekstern" betyder, at geometrien for vejnavnets beliggenhed er beregnet og dannet ud fra GeoDanmarks vejmidter.

Data er realtids data.