Teknisk standard

UF : Adgangspunkt uspecificeret eller foreløbigt placeret
TN : Adgangspunkt inden for bygningsomrids
TK : Adgangspunkt ved bygningsfacade mod vej
TD : Adgangspunkt ved indgangsdør til bygning
TA : Adgangspunkt til anlæg – uden bygning

VU : Vejpunkt er uspecificeret eller ukendt
VN : Vejpunkt i vejtilslutningspunkt
V0 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Stor sikkerhed for korrekt vejpunkt
V1 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Adgang til adgangspunkt via indkørselsvej eller sti
V2 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse stier
V3 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse andre veje
V4 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse et enkelt teknisk anlæg eller trafikhegn
V5 : Vejpunkt på vej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse et større antal bygninger eller jordstykker. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V6 : Vejpunkt på mindre indkørselsvej med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V7 : Vejpunkt på vej med forkert vejkode, men på samme matrikelnummer. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V8 : Vejpunkt på sti med korrekt vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
V9 : Vejpunkt på vej eller indkørselsvej med forkert kommunekode eller vejkode. Risiko for at skulle krydse fysiske forhindringer
VX : Vejpunkt på vej. Stor usikkerhed om korrekthed

DP : Dørpunkt placeret principielt korrekt
DE : Dørpunkt placeret ud fra etageplan
DM : Dørpunkt målt på stedet

NO : Vejnavnebeliggenhed omskriver adresser, GeoDanmark vejmidter eller er konstrueret 

For historiske navngivenvej kan forekomme :
N0 : Vejnavnebeliggenhed omskriver adresser, GeoDanmark vejmidter eller er kontrueret
NU : Vejnavnebeliggenhed omskriver adresser, GeoDanmark vejmidter eller er konstrueret