Supplerende bynavn

Et supplerende bynavn knyttes til en gruppe af adresser, når det er hensigtsmæssigt at præcisere deres beliggenhed inden for kommunen eller postdistriktet, som fx ”Smøgen 15, Darup, 4000 Roskilde”. Ca. 30 % af Danmarks adresser er tilknyttet et supplerende bynavn.

Reglerne

Reglerne for supplerende bynavne findes i adresselovens § 5 og adressebekendtgørelsens § 11.

Som supplerende bynavn kan anvendes ethvert lokalt stednavn, fx navnet på en bydel eller på en større bebyggelse i området. I andre tilfælde kan navnet på et landområde eller fx en ø anvendes. I de fleste tilfælde er der dog tale om byens eller landsbyens navn.

Især inden for postnumre, der omfatter et større areal, vil et supplerende bynavn give en nyttig ekstra information om adressens beliggenhed. Det samme gælder for øer, som ikke har selvstændigt postnummer; her vil bynavnet give vigtig viden om, hvordan man når frem til adressen.

Det er altid kommunen, som afgør, om et supplerende bynavn skal fastsættes, hvordan det skal afgrænses og hvilket navn, der i givet fald skal bruges.

Brugen af supplerende bynavn

Et evt. supplerende bynavn indgår ligesom fx postnummer og postdistrikt som en del af den fuldstændige og korrekte adresse - fx på (postforsendelser) og sundhedskortet.

Data er frit tilgængelige

Læs mere om supplerende bynavn og hent data her på dataforsyningen.dk