Supplerende bynavn

Et supplerende bynavn knyttes til en gruppe af adresser, når det er hensigtsmæssigt at præcisere deres beliggenhed inden for kommunen eller postdistriktet.

Et eksempel på et supplerende bynavn er ”Smøgen 15, Darup, 4000 Roskilde”. Der er ca. 30% af Danmarks adresser, der er tilknyttet et supplerende bynavn.

Reglerne for supplerende bynavn

Som supplerende bynavn kan anvendes ethvert lokalt stednavn, fx navnet på en bydel eller på en større bebyggelse i området. I andre tilfælde kan navnet på et landområde eller fx en ø anvendes. I de fleste tilfælde er der dog tale om byens eller landsbyens navn.

Især inden for postnumre, der omfatter et større areal, vil et supplerende bynavn give en nyttig ekstra information om adressens beliggenhed. Det samme gælder for øer, som ikke har selvstændigt postnummer; her vil bynavnet give vigtig viden om, hvordan man når frem til adressen. Det er altid kommunen, som afgør, om et supplerende bynavn skal fastsættes, hvordan det skal afgrænses og hvilket navn, der i givet fald skal bruges.

Reglerne for supplerende bynavne findes i adresselovens §5 og adressebekendtgørelsens §11.

Brugen af supplerende bynavn

Et evt. supplerende bynavn indgår ligesom fx postnummer og postdistrikt som en del af den fuldstændige og korrekte adresse. Det supplerende bynavn bruges fx på postforsendelser og sundhedskortet.

Data er frit tilgængelige

Læs mere om supplerende bynavn og hent data her på dataforsyningen.dk