Kilde til geometri adressepunkter

Kilde til geometri for adressepunkter ( adgangspunkter og vejpunkter) angiver hvem, der er kilden til adgangspunktets hhv. vejpunktets placering.

Mulige værdier af kilder til geometri for adressepunkter:

Grundkort : Grundkort
Matrikelkort : Matrikelkort
Ekstern : Ekstern tredjepart
Ejer : Ejer eller administrator 
Landinsp : Landinspektør
Adressemyn : Adressemyndigheden

For vejpunkter betyder "Ekstern", at vejpunkter er beregnet ud fra GeoDanmark vejmidter (vejmidte geometri og vejmidte vejklasse)

Data er realtidsdata.