Kilde til geometri adressepunkter

Kilde til geometri for adressepunkter ( adgangspunkter og vejpunkter) angiver hvem, der er kilden til adgangspunktets hhv. vejpunktets placering.

Mulige værdier af kilder til geometri for adressepunkter:

Grundkort : Grundkort
Matrikelkort : Matrikelkort
Ekstern : Ekstern tredjepart
Ejer : Ejer eller administrator 
Landinsp : Landinspektør
Adressemyn : Adressemyndigheden
DARSystem : Danmarks Adresse Register

For vejpunkter betyder "Ekstern", at vejpunkter er beregnet ud fra GeoDanmark vejmidter (vejmidte geometri og vejmidte vejklasse) og "Darsystem" for vejpunkter betyder at systemet Danmarks adresse register har beregnet placeringen af vejpunktet ud fra GeoDanmark vejmidte opdatering.

Data er realtidsdata.