Datakvalitet i hele landet

Datakvaliteten i kommunernes adressedata måles og formidles løbende, så både kommunerne og anvenderne kan følge med i udviklingen.

Målingerne præsenteres både i diagrammer, som giver et overblik over situationen i hele landet, og i detaljerede diagrammer for hver enkelt kommune. Der kan udtrækkes en CSV-fil med detaljer enten for hele landet eller for en enkelt kommune ad gangen.

Datakvaliteten vises dels for metadata for adresse og navngiven vej objekter dels aktualitet af adresse og navngiven vej data udtrykt ved opdateringer per måned inden for fortløbne 12 måneder.

Metadata for datakvalitet der vises er nøjagtighedsklasse, teknisk standard og kilde til geometri.