Datakvalitet - hele landet

Datakvaliteten i kommunernes adressedata måles løbende, således at både kommunerne og de, der anvender Danmarks adresser, kan følge med i udviklingen.

Målingerne præsenteres dels i diagrammer, som giver et overblik over situationen i hele landet, dels i detaljerede diagrammer for hver enkelt kommune. Ved den kommune kan der tillige udtrækkes en csv fil med detaljer.

Datakvaliteten vises dels for metadata for adresse og navngiven vej objekter dels aktualitet af adresse og navngiven vej data udtrykt ved opdateringer pr måned inden for fort løbne 12 måneder.

Metadata for datakvalitet der vises er nøjagtighedsklasse, teknisk standard og kilde til geometri.