Danmarks Adresseregister (DAR)

Danmarks Adresseregister (DAR) er det officielle register for alle adresser i Danmark.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er ansvarlig for selve it-systemet og distribution af registrets data. Det er kommunerne, der administrerer adresserne  de opretter, ændrer og nedlægger vejnavne og adresser i DAR. Kommunerne sørger altså for at holde alle Danmarks adresser ajour ét sted.

Andre grunddataregistre som fx Det Centrale Personregister (CPR) og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) bruger adresserne fra DAR til bopælsregistrering og virksomhedsregistrering. Når offentlige myndigheder og institutioner udvikler nye it-systemer hvori der registreres adresser, skal disse nye it-systemer også anvende adressedata fra DAR.

Sådan registreres adresser

Kommunerne registrerer adresser med UUID (universel unik identifikation), geografisk placering og adressebetegnelse (vejnavn, husnummer, evt. etage, evt. dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn, postnummer og postdistrikt). Fastsættelsen og registreringen af adresser sker efter reglerne i adresseloven og adressebekendtgørelsen.

I alt er der registreret ca. 110.000 vejnavne og ca. 3,8 millioner adresser i DAR. Du kan søge alle registrerede adresser i Danmark frem på på landkortet over Danmarks adresser. Opdager du fejl eller mangler, skal du henvende dig til kommunen, som derefter vil tage stilling til, hvad der skal gøres.

Data er frit tilgængelige

Data i Adresseregistret stilles frit til rådighed for alle.

 Læs mere om brug af adressedata

Læs mere om adgang til frie adressedata på dataforsyningen.dk