Vejpunkter

Hensigten med vejpunkter er at gøre det lettere at finde vej til en adresse og derved forbedre anvendelsen af adresser til ruteplanlægning og navigation. Beredskabet anvender vejpunkter, men har ofte adgang til veje og indgange, som andre ikke har, og vejpunkter skal derfor ikke primært tilgodese beredskabet.

Vejpunktet er som hovedregel  placeret der hvor man som billist forlader det offentlige vejnet, for at køre frem til den enkelte adresse.

Vejpunktets præcise placering stedfestes med et sæt geografiske koordinater (X,Y).  Her på danmarksadresser.dk angives vejpunkt og adgangspunkt koordinater i ETRS89/UTM32 ( srid=25832)

 

Vejpunkter udstilles for omverdenen og er frit til rådighed digitalt.

 

Eksempler på vejpunkter