Virkningsaktør

AjourføreDarSystem : Adressemyndigheden
AjourføreAdgangspunkt : Grunddataregister (Matriklen)
AjourføreAdresserEnheder : Grunddataregister (BBR)
AjourføreGadepostnummer : Gadepostnummerklient
AjourføreDialog : Borger eller virksomhed (Brugeraktør)
AjourføreFejlmelding : Eksternt indberetningssystem
AjourføreDagiTilknytning : Grunddataregister (DAGI)
AjourføreGeoDKTilknytning : Grunddataregister (GeoDK)
AjourføreByOgVej : Adressemyndighed med fokus på veje og byer
AjourføreRetskrivningskontrol : Retskrivningkontrollør for vejnavne 
AjourføreMUTilknytning : Grunddataregister (Matriklen)
AjourføreBBRTilknytning : Grunddataregister (BBR)
Konvertering2017SDFE : Konverteret i fbm DAR1.0 
DARTransition : Transition i fbm DAR1.0

 

Ved korrektion af data, vil der markeres med (korrektion) efter ovenstående virkningsaktør.