Teknisk standard adgangspunkter

Teknisk standard angiver, hvorledes adgangspunktet er placeret i forhold til den bygning, som adgangspunktet er tilknyttet. For adgangspunkter, der ikke er tilknyttet en bygning, vil den tekniske standard være "UF".

Den tekniske standard for adgangspunkter sættes af adressemyndigheden.

Mulige værdier for Adgangspunkter:

UF : Adgangspunkt uspecificeret eller foreløbigt placeret
TN : Adgangspunkt inden for bygningsomrids
TK : Adgangspunkt ved bygningsfacade mod vej
TD : Adgangspunkt ved indgangsdør til bygning
TA : Adgangspunkt til anlæg – uden bygning

Data er realtidsdata.