Forretningsområde

54.15.10.25 : Danmarks AdresseRegister, DAR
54.15.10.15 : Postnumre (for ADRaHPostnummer)
54.15.10.06 : Vejnavne og vejkoder (for ADRaHSupplerendebynavn)
54.15.10.07 : Adgangsadresser
54.15.10.08 : Enhedsadresser