Datakvalitet - hele landet

Datakvaliteten i kommunernes adressedata måles løbende, således at både kommunerne og de, der anvender Danmarks adresser, kan følge med i udviklingen.

Målingerne præsenteres dels i en række oversigtskort, som giver et overblik over situationen i hele landet, dels i detaljerede diagrammer for hver enkelt kommune.

Kvalitetskontrollen vil i de kommende måneder blive udbygget, således at kommunerne får en bedre og mere præcis vejledning i, hvor det går godt og hvor, der skal sættes ind.