Entydige vejnavne

Forveksling af to vejnavne kan i en kritisk situation have meget alvorlige konsekvenser. Derfor er der i adressebekendtgørelsens § 6 fastsat særlige regler om vejnavnes entydighed.

Oprindeligt blev reglerne indført i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor kommunesammenlægningerne betød, at en række vejnavne kom til at optræde flere gange i hver kommune. Eksempelvis findes ”Vinkelvej” fem forskellige steder i Faaborg-Midtfyn kommune.

Reglerne for entydige vejnavne

For alle vejnavne er reglen at navnet altid skal være entydigt inden for postnummeret. I eksemplet fra Faaborg-Midtfyn optræder hver ”Vinkelvej” således i sit eget postnummer.

For nye vejnavne findes en supplerende regel om, at samme eller et næsten enslydende vejnavn heller ikke må findes inden for en radius af 15 km.

Bekendtgørelsen beskriver hvad man forstår ved samme og næsten enslydende vejnavne. ”Hvidekær” og ”Videkær” regnes fx for samme vejnavn, ligesom ”Skovvej” og ”Skovvejen” gør det.

Næsten enslydende vejnavne er, når der er en nærliggende risiko for, at de ved normal, hurtig udtale kan forveksles, fx ”Uglevej” og ”Ulvevej”