Postnumre

De danske postnumre fastsættes af Trafikstyrelsen efter reglerne i Postloven.

Historien bag postnumre

Postnummersystemet blev oprindelig indført i efteråret 1967. De enkelte postnumre blev den gang afgrænset ud fra hensynet til en rationel distribution af breve og pakker, idet alle postforsendelser til et postnummer distribueres fra et og kun et distributionscenter.

Dette hovedhensyn ligger stadig bag de nuværende postnumre. Der er således ingen automatisk sammenhæng mellem landets administrative inddeling og postnumrenes afgrænsning.

Samtidigt udgør postnumrene en vigtig del den danske geografi, og de bidrager til at opretholde entydigheden i vejnavne og adresser. Det er Trafikstyrelsen der administrerer postnummersystemet.

Læs mere om postnumre på Trafikstyrelsens hjemmeside

Data er frit tilgængeligt

For at sikre at alle parter har adgang til oplysninger om postnumrenes beliggenhed og afgrænsning, bestemmer adresseloven, at oplysninger om postnumre vederlagsfrit stilles til rådighed digitalt.

Kortet vedligeholdes i takt med de små og store ændringer i postnumrene, som løbende besluttes. Kortet indgår som et af elementerne i SDFI’s datasæt ”Danmarks Administrative Geografiske Inddeling” (DAGI)

Læs mere om postnumre og hent data på dataforsyningen.dk