Spring navigation over
Indhold start

Adressedata

Det antages almindeligvis, at adresser indgår i helt op til 80 % af de digitale løsninger, som et moderne samfund betjener sig af.

Adgangen til korrekte og opdaterede oplysninger om Danmarks adresser har derfor meget stor værdi for danske myndigheder, for virksomhederne og for borgerne.

For at sikre at hele samfundet har adgang til de samme oplysninger om Danmarks adresser, registreres alle adressedata ét sted, nemlig i Danmarks Adresseregister. Da det er kommunerne, der fastsætter vejnavne og adresser, er det også kommunerne, som registrerer de tilhørende data.

Reglerne sikrer også, at data er standardiseret, har en nogenlunde ensartet kvalitet og at de kan tilgås et sted og uden betaling.

I forbindelse med det igangværende ”adresseprogram” har staten og kommunerne oven i købet besluttet, at kvaliteten og aktualiteten af adressedata skal forbedres. Disse forbedringer er beskrevet nærmere på de følgende sider.

Persondata - fx om hvem der bor på adressen - indgår ikke i de data, der findes i adresseregisteret. Sådanne oplysninger registreres andetsteds, fx i CPR, og er beskyttet af lovgivningen.