Velkommen som adressemedarbejder

Nedenfor er der samlet en række links og informationer, som kan være nyttige at orientere sig i som ny adressemedarbejder

Aktører

Kommunerne: Er adressemyndighed og fastsætter samt registrerer vejnavne, adresser og supplerende bynavne i kommunen

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE): Overordnet ansvarlig for Danmarks Adresseregister (DAR). SDFE vejleder i reglerne og er klagemyndighed for kommunernes afgørelse på adresseområdet. Derudover udfører SDFE retskrivningskontrol af nye vejnavne

KOMBIT: Kommunernes IT-fællesskab, som er bemyndiget til at udvikle og sørge for driften af DAR. KOMBIT er forpligtet til at udbyde opgaverne med at udvikle og drive DAR, og det var Netcompany, som vandt udbuddet

Netcompany: Det IT-firma, som har udviklet og i dag drifter DAR systemet

Regler og vejledning

Regler om fastsættelse af vejnavne og adresser og  kommunernes ajourføring af Danmarks Adresseregister (DAR) kan ses i adresseloven og adressebekendtgørelsen

Derudover er der udarbejdet en vejledning, som beskriver hvordan man fastsætter vejnavne og adresser

Regler og vejledning ligger på danmarksadresser.dk. Under ”Kommunal adressebehandling” findes et lukket område kun for kommuner, hvor du også kan finde en eksempelsamling om fastsættelse af vejnavne og adresser samt brevskabeloner til hørings- og afgørelsesbreve. Du kan få adgangskoden til dette område ved at sende en mail til SDFE’s adressepostkasse på adresser@sdfe.dk

Brugervejledning til DAR

Anvendelsen af DAR er beskrevet i brugervejledningen. Brugervejledningen indeholder desuden en beskrivelse af de relevante begreber i DAR og kan anvendes som opslagsværk. Brugervejledningen ligger i DAR under Hjælp. Her ligger også en række webinarer, som giver en gennemgang af de mest anvendte funktioner i DAR.

Information om vejnavne og adresser samt DAR

danmarksadresser.dk er der samlet en række materiale og informationer om fastsættelse og anvendelse af adresser, og her er et særligt område kun for kommuner. Hjemmesiden vedligeholdes af SDFE. Her er det også muligt for eksterne at se vejnavne og adresser fra DAR

Det er vigtigt, at du skriver til adresser@sdfe.dk og beder om at komme på SDFE’s liste over kontaktpersoner på adresseområdet, således at du modtager nyhedsbreve og anden information fra SDFE

Det er også vigtigt, at du skriver til DARv10kommune@kombit.dk og beder om at komme på KOMBIT’s mail-liste på adresseområdet, således at du modtager nyheder og anden information fra KOMBIT

Netcompany udsender meddelelser om servicevinduer og releases af DAR, som det er relevant at være orienteret om. Du kan sende en mail til servicedesk@netcompany.com for at blive tilmeldt disse

Hjælp

Hvis du har spørgsmål til regler om fastsættelse af vejnavne og adresser, kan du sende en mail til SDFE på mailadressen adresser@sdfe.dk

Hvis du har behov for hjælp med at anvende DAR-systemet eller oplever fejl, skal du kontakte Netcompany. Hvis det er et akut problem, kan du ringe til Netcompanys support. Telefonnummeret kan findes i DAR under Min Support. Fejl i DAR skal indmeldes som en sag ligeledes via Min Support