Husnummerskilte

Synlige adresser er Danmarks bedste vejviser. Er ulykken ude, regner vi med, at ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt frem – uden omvej.

Desværre sker det hver dag, at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at finde frem til den rigtige adresse.

Det kan skyldes at husnummerskiltet mangler, er svært at se, eller at nummeret afviger fra, hvad kommunen har fastsat og registreret.

Et godt husnummerskilt er vigtigt. Hvis dit husnummerskilt er tydeligt, er det let at finde vej til den adresse, man søger.

Regler for husnummerskiltning

Reglerne om husnummerskiltning findes i adresselovens § 9, hvorefter:

  • Grundejer og i visse tilfælde bygningsejer er ansvarlig for husnummerskiltning.

  • Husnummerskiltet skal være synligt fra den adgangsgivende vej og må ikke kunne forveksles med andre betegnelser.

  • Husnummerskilte skal placeres ved hver indgangsdør, hvis der er mere end et husnummer.

  • Grundejer skal opsætte henvisningsskilt, hvis husnummerskiltene ikke er synlige fra vejen.

  • Kommunen kan påbyde en grundejer og i visse tilfælde en bygningsejer, at udføre skiltningen på en bestemt måde.

  • Ifølge adresselovens § 10, stk. 1, kan kommunen fastsætte bestemmelser om, hvordan husnummerskilte og henvisningsskilte skal udføres, anbringes og belyses.