Der er mode i fornavne, men er der også mode i vejnavne?

23-01-2023

Adresseteamet i SDFI har gennemgået de 382 nye vejnavne, som danske kommuner har registreret i 2022.

Hvad er trenden og hvor finder Kommunerne inspiration?

Over ⅓ af de nye vejnavne i 2022 har inspiration fra flora og faunaen. Dyr og planter bruges typisk, når man til en ny udstykning skal finde på flere navne til samme udstykning. I Danmark ender de fleste vejnavne med en vejbetegnelse fx gade, vej, vænge eller sti, men i 2022 er mange dyre og plantenavne anvendt uden vejbetegnelser. I Billund Kommune er Mælkebøtten og Kornblomsten blandt de nye vejnavne og i Holstebro Kommune er Grævlingen og Kronhjorten med flere nu registreret som vejnavne

Der findes ikke en samlet oversigt over, hvor mange veje der er opkaldt efter mænd, og hvor mange der er opkaldt efter kvinder. Men kvinderne halter nok en del bagefter. Mange kvinders historie er skrevet i de sidste år, og det er derfor klart, at mange kvinders liv er værd at huske.

Det er måske denne trend, der gør, at kvinderne i 2022 var i overtal med 60 % af de nye vejnavne, der er opkaldt efter personer. Inge Lehmann, Marie Hammer og Jenny Hempel, tre danske forskere, som har betydet meget for deres videnskabelige felter, hhv. seismologi, zoologi og plantefysiologi har i 2022 fået veje opkaldt efter sig. I Give (Vejle  Kommune) har de valgt at rette op på skævheden mellem mænd og kvinder ved at give vejene i et helt kvarter kvindenavne efter lokale kvinder. Vejle Kommune har de også kaldt en vej for Mie Mols Vej. Et navn de fleste nok vil associere med en færge over Kattegat. En forespørgsel til Vejle Kommune giver dog en anden historie. Mie Mols var medlem Børkop Byråd, og havde i mange år en stor rolle i lokalsamfundet som drivende kraft i Gårslev Sognegård.

Inspirationen til vejnavne kommer desuden ofte fra den anvendelse der tidligere har været på et areal, I 2022 var Trælastgade, Vaskerigade, Cargovej og Schaubparken blandt de nye vejnavne. Sidstnævnte er opkaldt efter det slagteri, som lå på grunden i Esbjerg. Det gamle bondeland Danmark er også stadig en stor inspirationskilde. I Silkeborg Kommune bliver det nu muligt at bo på Selvbinderen, Høvenderen, Stakladen og Plovfuren. 

Nogle nye vejnavne har rod i fiktionens verden, det gælder Tommeliden og Havfruen, og i Lemvig findes Lidenlunden nu ikke kun i den gamle tegneserie. I Ikast-Brande Kommune har man set ud i verdensrummet for at finde vejnavne, Kommunen har nu Karlsvognen som et vejnavn, som den tredje kommune i Danmark,

Mere jordnære er de mange veje, der er opkaldt efter lokale stednavne og lokale forhold. Fejringtoften i Hedensted er opkaldt efter en nærliggende bydel. Navnet Østre Ringvej signalerer klart funktionen af den kommende vej øst om Hedensted. I Vordingborg fører Brovejen nu frem til de to nye vejnavne, Gammel Brovej og Ny Brovej. Spændende hvad de kalder den næste vej der passerer en bro😊

Danmarks mest almindelige vejnavn er Lærkevej med 208 i alt, men der er ikke kommet nye Lærkeveje til i 2022. Det kan være Lærkevej nu er for almindeligt. Måske er det svært at finde en vej, som ligger længere væk end 15 km fra en eksisterende Lærkevej. Vejnavnes formål er, at vi skal kunne finde vej og vejnavnene skal derfor være entydige inden for en radius af 15 km samt inden for det samme postnummer. 

I Danmark findes der omkring 53000 forskellige vejnavne og 111000 gældende navngivne veje. På hjemmesiden Danmarks Adresser er det muligt at følge med i Danmarks i nye, ændrede og nedlagte veje. 

https://danmarksadresser.dk/adressedata/nye-vejnavne