01-07-2020

Data fra Danmarks Adresseregister, er nu tilgængelige på Datafordeleren sammen med de øvrige grunddata, Herudover forventes AWS'ens korttjenester tilgængelige på Datafordeleren i løbet af 2. halvår 2020.

Den hidtidige distributionskanal for adressedata - AWS Suiten - er udviklet som en midlertidig løsning, og anvendere af data fra Danmarks Adresseregister skal derfor fremover indstille sig på at hente data på Datafordeleren i stedet. Der vil i den kommende periode være paralleldrift af grunddata på Datafordeleren og AWS suiten.
Der pågår derudover en afklaring af mulighederne for at videreføre de resterende dele af AWS Suiten, herunder DAWA. Når denne afklaring forventeligt er afsluttet i slutningen af 2020, vil der blive meldt ydereligere ud herom.
Ovenstående betyder, at din organisation skal tilpasse sin datainfrastruktur, så den kan hente data fra Datafordeleren.
På vores side om Datafordeleren kan du finde spørgsmål og svar om ændringerne og de forskellige datasæt, som berøres. Du kan også finde kontaktoplysninger til support for henholdsvis Datafordeleren og Kortforsyningen.