0 : Navngivenvej
1 : NavngivenvejKommunedel
2 : Adresse
3 : Husnummer
4 : Postnummer
5 : Supplerendebynavn