Adgangspunkt uden for bygning

Datakvalitetsforbedring

Adgangspunkter, der er tilknyttet en bygning, skal være placeret ca. 3 meter inden for omridset af bygningen. Nedenstående adgangspunkter lever ikke op til denne regel.


Data er udpeget på baggrund af adgangspunktets tilknytning til BBR-opgange og omridset af dennes tilhørende GeoDanmark-bygning.
Ud fra dette er der medtaget de adgangspunkter der ligger mellem 1 og 50 meter uden for den nærmeste bygning, som disse adgangspunkter er tilknyttet.

Hvordan forbedres datakvaliteten, for adgangspunkter på denne liste:

Hvis adgangspunktet skal være tilknyttet bygningen:

I DAR flyttes adgangspunktet ca. 3 meter inden for bygningens omrids.

Hvis adgangspunktet ikke skal være tilknyttet bygningen:

I BBR ændres tilknytningen mellem husnummer (adgangsadressen) og BBR- opgange 

Hvis adgangspunktet skal være tilknyttet bygningen men bygningen ikke findes i GeoDK eller har forkert bygnings omrids:

I GeoDK tilføjes/ændres bygnings polygonen.

Listen opdateres en gang i døgnet.

Nedenfor vælges kommune. Hvis der i denne kommune er adgangspunkter uden for bygning, vil der fremkomme en liste over disse adresser. Vælg en adresse, hvorefter markering af adgangspunkt og den nærmeste tilhørende GeoDanmark bygning ses i et pop-up vindue.