Brug data

Danmarks adresser registreres i Danmarks Adresseregister (DAR). Det er kommunerne, der fastsætter vejnavne og adresser. Derfor er det også kommunerne, som registrerer de tilhørende data.

Vil man have adgang til data om Danmarks ca. 110.000 vejnavne og ca. 3,8 mio. adresser, kan det ske via webstederne www.datafordeler.dk eller www.aws.dk, hvorfra man frit kan tilgå data. Fra webstedet www.aws.dk kan man enten downloade en kopi eller anvende en række online datatjenester.

På datafordeler.dk og aws.dk er der tale om selvbetjening, som kræver, at man er teknisk kyndig, eller på anden måde har adgang til teknisk bistand.

Vi gør særligt opmærksom på, aws.dk er udviklet som en midlertidig løsning, og at anvendere af data fra Danmarks Adresseregister derfor skal indstille sig på at hente data på Datafordeleren i stedet. Der pågår pt. en afklaring af mulighederne for at videreføre dele af AWS Suiten, herunder DAWA. Når denne afklaring forventeligt er afsluttet i slutningen af 2020, vil der blive meldt ydereligere ud herom. Se i øvrigt nyheden om overgangen til Datafordeleren.

https://danmarksadresser.dk/nyheder/nyheder/2020/geografiske-grunddata-er-nu-tilgaengelige-paa-datafordeleren/

Læs mere på aws.dk's webAPI: dawa.aws.dk/ eller på www.datafordeler.dk