Spring navigation over
Indhold start

Afprøv nyt vejnavn

Brug værktøjet 'Afprøv nyt vejnavn' til at undersøge, om et planlagt vejnavn evt. vil være i konflikt med eksisterende vejnavne i området.

Da undersøgelsen ikke er 100 % sikker, og i øvrigt er baseret på hver enkelt kommunes oplysninger og registreringer i CPR's vejregister, skal den altid følges op af en konkret forespørgsel hos de relevante nabokommuner