Spring navigation over
Indhold start

AFPRØV NYT VEJNAVN

NB:

- Husk at kilometergrænsen er ændret til 15 km i den nye adressebekendtgørelse (§ 6, stk. 2). Afstanden kan ændres i pull-down menuen.

- Afprøv nyt vejnavn søger IKKE i reserverede vejnavne.

 

Brug værktøjet 'Afprøv nyt vejnavn' til at undersøge, om et planlagt vejnavn evt. vil være i konflikt med eksisterende vejnavne i området.

Da undersøgelsen ikke er 100 % sikker, og i øvrigt er baseret på hver enkelt kommunes oplysninger og registreringer i CPR's vejregister, skal den altid følges op af en konkret forespørgsel hos de relevante nabokommuner