Spring navigation over
Indhold start

Standarder for adresser

Der findes desværre ingen opdaterede, formelle standarder for Danmarks adresser. Nogle af de vigtigste elementer, som indgår i en adresse, er dog i 2004-2008 standardiseret i det såkaldte OIO-arbejde.

Fremover forventes det, at den videre standardisering af adressedata vil ske i regi af det fællesoffentlige 'grunddataprogram', der bl.a. vil definere et fælles koncept for, hvordan grunddata skal modelleres.

Den konkrete modellering og standardisering af vejnavne- og adressedata vil ske som en del af det igangværende 'adresseprogram'. Information herom vil løbende blive publiceret på dette websted.

OIOXML kernekomponenter

I OIO-arbejdet er en 'kernekomponent' en datatype, som er særlig vigtig, fordi den bruges i mange sammenhænge og af mange parter.

De enkelte elementer, som indgår i en adresse, blev derfor standardiseret som OIOXML kernekomponenter, herunder:

  • PostCodeIdentifier (Postnummer)
  • DistrictName (Postdistrikt)
  • DistrictSubDivisionIdentifier (Supplerende bynavn el. stednavn)
  • MailDeliverySublocationIdentifier (Bygningsnavn, gårdnavn (lokalitet))
  • MunicipalityCode (Kommunekode)
  • StreetName (Vejnavn)
  • StreetCode (Vejkode)
  • StreetBuildingIdentifier (Husnummer inkl. evt. bogstav)
  • FloorIdentifier (Etage)
  • SuiteIdentifier (Dørbetegnelse)

De OIOXML-standardiserede adressekomponenter kan findes på webstedet digitaliser.dk ved at bruge søgefunktionen.

Dansk standard for udenlandske adresser

I forbindelse med det danske 'grunddataprogram' har MBBL i december 2013 offentliggjort en dansk standard for udveksling og lagring af udenlandske adresser. Læs mere om standarden i menupunktet 'Udenlandske adresser'.

Internationale standarder

De danske adresser er omfattet af EU’s INSPIRE direktiv. Direktivet betyder, at Danmark skal stille sine adressedata til rådighed på et format, som er fælles for hele EU. Dette sker via webstedet www.aws.dk, hvor man bl.a. kan downloade adresserne i INSPIRE formatet.

På globalt plan foregår der aktuelt et standardiseringsarbejde i ISO’s tekniske komite TC 211 om geografisk information. Danmark deltager i arbejdet, som foregår i et projekt med nummeret 19160. Længst fremme er et forslag til en standard for en generel, konceptuel model for adresser. Forslaget har titlen '19160-1 Addressing - Conceptual model'.