Spring navigation over
Indhold start

Standarder for adresser

I regi af det fællesoffentlige grunddataprogram er der udarbejdet en fælles grunddata model (se her). Her ses modelleringen og de formelle standarder for vejnavne- og adressedata i Danmarks adresser. De vigtigste objekter er Adresse, Husnummer og Navngivenvej.

De vigtigste elementer i vejnavne- og adressedata er:

 • Adgangspunkt
 • Vejnavn
 • Husnummer (inkl. evt. bogstav)
 • Etage
 • Dørbetegnelse
 • Supplerende bynavn
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • Vejpunkt
 • Vejnavnebeliggenhed
 • Vejkode
 • Kommunekode

OIOXML kernekomponenter

I OIO-arbejdet er en 'kernekomponent' en datatype, som er særlig vigtig, fordi den bruges i mange sammenhænge og af mange parter.

De OIOXML-standardiserede adressekomponenter kan findes på webstedet digitaliser.dk ved at bruge søgefunktionen.

Dansk standard for udenlandske adresser

I forbindelse med det danske 'grunddataprogram' har MBBL i december 2013 offentliggjort en dansk standard for udveksling og lagring af udenlandske adresser. Læs mere om standarden i menupunktet 'Udenlandske adresser'.

Internationale standarder

De danske adresser er omfattet af EU’s INSPIRE direktiv. Direktivet betyder, at Danmark skal stille sine adressedata til rådighed på et format, som er fælles for hele EU. Dette sker via webstedet www.aws.dk, hvor man bl.a. kan downloade adresserne i INSPIRE formatet.

På globalt plan foregår der aktuelt et standardiseringsarbejde i ISO’s tekniske komite TC 211 om geografisk information. Danmark deltager i arbejdet, som foregår i et projekt med nummeret 19160. Længst fremme er et forslag til en standard for en generel, konceptuel model for adresser. Forslaget har titlen '19160-1 Addressing - Conceptual model'.