Spring navigation over
Indhold start

Retskrivning

Når kommunen fastsætter vejnavnet, registrerer kommunen det også i CPR’s Vejregister.

Det er vejnavnets stavemåde herfra, der er den autoritative, og som anvendes igen og igen i tusindvis af digitale kort, GPS-baserede navigationssystemer, smartphones osv.

Vejnavnet skal skrives korrekt

Ifølge adressebekendtgørelsen skal stavemåden følge Dansk Sprognævns ”Vejledning i retskrivning af vejnavne”. Pligten til korrekt retskrivning af vejnavne følger desuden af Retskrivningsloven, som gælder alle dele af den offentlige forvaltning, herunder kommunerne.

Er der fejl i vejnavnets stavemåde, vil fejlen blive gentaget i en lang række it-systemer, medmindre hver enkelt bruger eller virksomhed hver for sig manuelt retter den.

En fejl i stavemåden kan føre til, at et vejnavn eller en adresse ikke viser sig, når en bruger søger efter den, f.eks. på et digitalt kort eller i GPS’en. I kritiske situationer kan dette selvsagt have alvorlige følger.