Spring navigation over
Indhold start

Regler og vejledning

I det daglige er gode adresser bare praktiske, - i en ulykkessituation kan en præcis og synlig adresse derimod være helt afgørende for om hjælpen når frem hurtigt nok.

I Danmark er ansvaret for alle vejnavne og adresser derfor placeret ét sted – nemlig hos kommunerne, som kender de lokale forhold og er tættest på borgerne.

Kommunen er også den eneste instans, som har pligt til at registrere hvert vejnavn og hver adresse korrekt, så alle, der bruger adresser, har adgang til korrekte og opdaterede data om dem.

Reglerne

De overordnede regler for vejnavne og adresser findes i § 3 a - 3 g i Lov om Bygnings- og Boligregistrering (BBR-loven). De mere præcise regler findes i en særlig bekendtgørelse om vejnavne og adresser (Adressebekendtgørelsen).

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har det overordnede ansvar for hele adressesystemet og for at vejlede om, hvordan reglerne er.

Der er bl.a. udarbejdet en illustreret vejledning og eksempelsamling, som forklarer reglerne og viser, hvordan de kan anvendes.

”Vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre, på lettest mulige måde, herunder ved brug af navigationssystemer kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v.”

”Registreringen af de fastsatte vejnavne og adresser har som formål at sikre, at de korrekte oplysninger herom kan stilles til rådighed på en ensartet måde for borgere, erhvervsliv og den offentlige administration”.

Fra adressebekendtgørelsens formål, §1 stk. 2 og 3.

Hvor kommunerne således har ansvaret for vejnavne og adresser, er det Post Danmark, der efter reglerne i Lov om postbefordring (Postloven) fastsætter de enkelte postnumre og deres afgrænsning.