Spring navigation over
Indhold start

Indrapportering af Fejl

Hvem kontakter du, hvis der er fejl i kort eller adresser?

Fejl i adresser

Alle officielle adresser fremgår af Adresseregisteret, som udstilles via danmarksadresser.dk. Det er kommunerne, der er adressemyndighed og som tildeler adresser og foretager registreringer i Adresseregisteret.

Det vil være den kommune, hvori adressen er beliggende, som kan ændre eventuelle fejl ved adressen.

Såfremt du ikke kan finde kontaktoplysninger på den relevante adressemyndighed, kan du skrive til os på adresser@sdfe.dk, så vil vi henvende os til den pågældende kommune for at få fejlen rettet.

Fejl i kort

Fejl i kort, det er f.eks. fejl i det vejnavn, der vises på kortet eller det vejforløb, der vises på kortet, indberettes til Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings indberetningsportal.

Indberetning kræver log ind med NemID.

Fejl i GPS'en

Har din GPS eller smartphone problemer med at finde adressen, skal du henvende dig til producenten eller udbyderen. Ofte findes der en fejl-rapporteringsmulighed på deres hjemmeside.

Hvis adressen er rigtig her på hjemmesiden, kan kommunen ikke hjælpe.

Læs mere om fejl i GPS’en her