Spring navigation over
Indhold start

Postnumre

De danske postnumre fastsættes og reguleres af Post Danmark efter reglerne i Lov om postbefordring (Postloven).

Historie

Postnummersystemet blev oprindelig indført i efteråret 1967. De enkelte postnumre blev den gang afgrænset ud fra hensynet til en rationel distribution af breve og pakker, idet alle postforsendelser til et postnummer distribueres fra et og kun et distributionscenter.

Dette hovedhensyn ligger stadig bag de nuværende postnumre. Der er således ingen automatisk sammenhæng mellem landets administrative inddeling og postnumrenes afgrænsning.

Samtidigt udgør postnumrene en vigtig del den danske geografi, og de bidrager til at opretholde entydigheden i vejnavne og adresser.

Derfor bestemmer loven bl.a. at Post Danmark skal høre transportministeren forud for enhver ændring i postnummersystemet. De nærmere regler herom findes i Postlovens § 21.

Postnummerkort

For at sikre at alle parter har adgang til oplysninger om postnumrenes beliggenhed og afgrænsning, bestemmer BBR-loven, at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering skal tilvejebringe et digitalt kort over de danske postnumre.

Kortet, som er etableret i samarbejde med Post Danmark, vedligeholdes i takt med de små og store ændringer i postnumrene, som løbende besluttes.

Kortet indgår som et af elementerne i SDFE’s datasæt ”Danmarks Administrative, Geografiske Inddeling” (DAGI) og kan frit tilgås eller downloades fra SDFE’s hjemmeside via ”Kortforsyningen”.