Spring navigation over
Indhold start

Om Danmarksadresser.dk

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering står,som overordnet ansvarlig for adressesystemet og vejledning om reglerne, bag Danmarksadresser.dk

Siden har tre hovedformål:

  • At informere borgere, virksomheder og kommuner om adressesystemet, vejlede om reglerne og stille værktøjer til rådighed
  • At informere om adressedata: Hvordan man får afgang til data, standarder, datakvalitet og internationalt samarbejde om data
  • At støtte kommunerne i det konkrete arbejde med adresser - både i det daglige og i forbindelse med de særlige tiltag indenfor Adresseprogrammet, som er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mhp. bedre og mere tilgængelige grunddata.