Spring navigation over
Indhold start

Vejledning i adressebekendtgørelsen i endelig version

Nu er version 2.0 med vejledning til alle områdetyper kommet

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udgivet version 2.0. af en vejledning til den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser (adressebekendtgørelsen).

Ud over en læsevejledning, som bl.a. introducerer en række centrale begreber i bekendtgørelsen, og en vejledning i de særlige bestemmelser om

  • kolonihaveområder,
  • feriecentre,
  • erhvervsejendomme med mere end en virksomhed,
  • butikscentre,
  • hospitaler, sygehuse,
  • universiteter og øvrige institutioner,
  • havneområder,
  • tekniske anlæg,
  • ubebyggede områder samt
  • interimistisk bebyggelse.

Find vejledningen under 'Regler og vejledning'

OBS: Med ikrafttræden af den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser er de to nuværende publikationer fra marts 2009 - med vejledning og eksempelsamling for vejnavne og adresser - ikke længere dækkende. Teksten i de to publikationer vil derfor snarest muligt blive opdateret og udvidet med tekster og illustrationer fra nærværende vejledning.