Spring navigation over
Indhold start

Vejledning i håndtering af udenlandske adresser

En ny publikation vejleder danske myndigheder i hvordan man håndtere udveksling og lagring af udenlandske adresser.

Vejledningen er et supplement til ”Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser” som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter publicerede i 2013, idet den beskriver hvordan standarden kan understøttes it-mæssigt. Vejledningen fortæller bl.a. hvordan de enkelte elementer i standardens informationsmodel skal tolkes og bruges.

På Digitaliser.dk er der – i anledning af standarden og den nye vejledning – dannet et digitalt forum for udenlandske adresser. Du kan finde forummet her: http://digitaliser.dk/group/2549247

Download vejledningen